Poplar Park

Posztindusztriális park a Lea folyó völgyében, London

Kaposi Nóra

A rendhagyó helyszínválasztás két éves londoni gyakorlati időmnek köszönhető, melynek során megragadott a hely szelleme, a folyamatosan épülő, előnyösen vagy előnytelenül, de mindenképpen dinamikusan változó városkép. A 2012-es olimpiai játékokra való felkészülés beruházások tömegét indította meg. A tervezett olimpiai park pedig egy legendásan elmaradott és szegény városrész, köznyelven az ’East-End’ területére kerül majd. Az olimpiai fejlesztések egyéb beruházásokat is a területre vonzanak, új városi alközpontok létesülnek, nagy lakóterületi fejlesztések kezdődnek. A tervezési terület London keleti részén a Lea folyó partján, Poplar városrészben található, ahol az olimpiai beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések további nagymértékű változást hoznak.

Poplar Park posztindusztriális park - koncepcióterv

Poplar Park posztindusztriális park - koncepcióterv

A munka a terület történetének feltárásával, a várható városi fejlesztések, a zöldfelületi kapcsolatok, tájszerkezeti és ökológiai összefüggések, a tájhasználati módok, a terület jelenlegi állapota, környezetével való összeköttetése és a területre vonatkozó szabályozási javaslatok vizsgálatával kezdődött. Ezek ismeretében alkottam meg a koncepciót a volt gázgyári terület fejlesztésére az értékesnek ítélt épületek hasznosításával, és új kulturális, oktatási, szabadidős és zöldfelületi funkciók telepítésével.


A tervezési terület lehatárolása és története

A 9.5 hektáros tervezési terület Kelet-Londonban, Poplar városrészben, a Tower Hamlets kerület keleti részén, a Temzébe ömlő Lea folyó völgyében a torkolattól egy kilométernyire helyezkedik el. Poplar az egyik legszegényebb része Londonnak, korszerűtlen, részben kihasználatlan vagy már bezárt ipartelepekkel teletűzdelve. Az Abbott Road, Oban street, Blackwall Trading Estate és a Lea folyó kanyarulatával két oldalról körülzárt tervezési terület is ipari jellegű. A tervezési területen jelenleg ideiglenes funkciók kapnak helyet, nagyméretű, a kerület által üzemeltetett parkoló, konténeres autómegőrző és egy kivitelezési vállalkozó telephelye található itt, ezen kívül három működő gáztartály, melyek közül kettő hagyományos fémvázas külső felépítménye hasznosítható a kiépülő intézményi zóna területén.

A térség története hosszú időre tekint vissza, a rómaiak voltak az első telepesek London területén, és valószínű, hogy a Lea folyót vízi útként használták egyik jelentős városuk, Verulamium eléréséhez. Az Isle of Dogs, Poplar és Blackwall területek az 1600-as évek elejétől fogva az ipari terjeszkedés célpontjai voltak. A 20. század végéig a Temze és a Lea folyó partjára telepedett számos hajóépítő vállalat, különféle vegyi üzemek és gázgyár. A munkások elhelyezésére gyenge minőségű lakóterületek épültek. Az 1860-as évek után a terület ipara hanyatlásnak indult, tömegek költöztek el üres lakóházakat és ipari létesítményeket hagyva hátra. 1887-ben a lakosság majdnem 40%-a élt a létminimum alatt, Poplar lett az egyik legszegényebb városrész Londonban. A második világháború idején stratégiai fontossága természetes célponttá tette az East-End-et. A bombázások nagy kárt tettek a lakóterületekben és az ipari létesítményekben egyaránt, a háború befejezése után azonban megkezdődött a kerület újjáépítése. Az 1980-as évek elején jött létre a London Docklands Development Corporation, mely a térség rehabilitálását tűzte ki célul, ezzel a Docklands és környezete történetében új fejezet kezdődött.

Fejlesztési elképzelések a Lea folyó völgyében

A stratfordi olimpiai fejlesztések mellett ugyan a Lea parti akcióterület kicsit háttérbe szorul, de az épített környezet felújítására, az új szektorok megtelepítésére, új lakóterületek építésére itt is törekednek. Az ipar hanyatlása után kialakult szegénynegyed felszámolása az olimpiai fejlesztések várt velejárója. A Lea Valley Regional Park (Lea völgyi regionális park) olyan új beruházás lenne, mely az olimpiai játékok lezajlása után is vonzza a befektetőket. A London Plan-hez igazítva a Lower Lea Valley akcióterület fejlesztési kerettervét egy külön dokumentum foglalja magába, ez határolja le a Lower Lea Valley Park-ot (Alsó Lea völgyi park), mely London legfontosabb zöldfelületi fejlesztési elképzelései közé tartozik.  A London Plan-nel összhangban Tower Hamlets kerület is megalkotta fejlesztési kerettervét. A Leven Road-i volt gázgyárt mindenhol fejlesztendő zöldterületként tűntették fel, noha ezzel kapcsolatos részletes tervek még nem születtek, és a beruházás 2014-re van csak előirányozva. A tervek szerint a Blackwall-i városközpont mellett egy újabb városi központot alakítanak ki Canning Town-ban. A Leamouth félszigeten nagy szintsűrűségű lakó- és vegyes területi beruházás folyik magas házak építésével.  A tervezési területtel átellenben a folyó túlpartján szintén nagy lakóterületi beruházás kap helyet, Crown Wharf néven.

/A cikk teljes terjedelmében lapunk 14. számában olvasható./

Tags: , ,

Comments are closed.