Pécs – Tettye városrész közterület megújítása

Tettye városrész közterületeinek és közhasználatú területeinek megújítása.
A rekreációs célokat szolgáló Tettye park és az ide vezető gyalogos kapcsolatok kialakítása.

A helyszín bemutatása

A Tettye az egyik legérdekesebb városrésze Pécsnek, fekvése gyönyörű, közel van a belvároshoz. Ennek ellenére a turisták nem fedezték fel a területet, mert a belvárosból nem vezet a Tettye irányába esztétikus, felújított, a gyalogosforgalom számára kedvező közlekedési útvonal. A város idegenforgalmának fellendítése érdekében szükséges a városrészbe, illetve a városrészen keresztül esztétikus gyalogosövezetek kialakítása, amely lehetőséget biztosít a turisták számára a terület felfedezésére, valamint a Mecseki Parkerdő megközelítésére. A környék bekapcsolása az idegenforgalomba lehetővé tenné egy „grinzingi” típusú, vendéglátásra és turizmusra specializálódó helyi gazdaság kialakítását is.

Tettye városrész

Az ipar fejlődése nagyobb arányúvá vált a XV. században, ekkor indult látványos fejlődésnek a Tettye utca, Majorossy I mre utca, Felsőmalom utca környéke – elsősorban az itt fakadó Tettye patak bővizű forrásának köszönhetően. Ezt a területet „Malomszegnek” nevezték, mivel itt húzódtak sorban a korabeli gabonaőrlő-, lőpor-, papírmalmok, valamint a tímárok és tabakosok malmai. Jelentős céhük volt az aranyműveseknek, akik királyi megrendelésre is dolgoztak. A pécsi ötvösök híre is kiváló volt.
A Tettye városrész hosszú évtizedeken keresztül volt a város legelhanyagoltabb területe: szanálása több évtizeden keresztül napirenden volt, de szerencsére forráshiány miatt nem történt meg az ország egyik „történelmi külvárosának”, a török korban kialakult és településszerkezetét a mai napig megőrző városrésznek az elpusztítása. A fejlesztések azonban évtizedeken keresztül elkerülték. A rendszerváltást követően lassú, spontán rehabilitáció indult meg, amelynek keretében megkezdődött a városrész épületállományának megújulása. A kedvező folyamatok ellenére a településrész  lakossága még ma is nagyrészt idős és viszonylag szegény. A városkép jellegét megőrzendő igen szigorú szabályozási terv készült annak érdekében, hogy a városrész megújulása során a településkép megőrizze egyedi arculatát.

A Tettye

A Tettye

Tettye park

A park teljes területe 4,5 ha. A felső Tettye-fennsík délnyugati sarkán áll Szatmári György pécsi püspök XVI . század elején épített reneszánsz nyaralókastélyának romja. J elenleg e romok között működik a tettyei szabadtéri színpad. A színpadhoz 250 férőhelyes nézőtér tartozik, mely jelenleg a nyári időszakban van felállítva. A park déli része alatt, a karsztforrás vizéből kivált forrásmészkőben található a Tettye barlang. Magyarországon jelenleg csak három ilyen jelentős kiterjedésű felszín alatti üregrendszert ismerünk. A tetarátagátak által lefűződött természetes üregeket a történelem során bányászattal összekötötték, néha még lakások céljára is használták az üregeket. A barlangot befogadó kőzet az üledék felhalmozódás és a kiválás folyamatának eredményeként nem homogén, a felette található kőzettér tehát nagyobb mértékű terhelést, időszakos vagy tartós vizesedést nem visel el. Jelenleg is található olyan leszakadás a téren, mely a csapadékvíz kimosó hatásaként alakult ki.

Havihegy

A hegy a földtörténeti újkor miocén időszakában keletkezett szarmata mészkőből. Elsősorban elpusztult mészvázú tengeri élőlények felhalmozódott maradványai hozták létre a kőzet anyagát. A miocén kor óta a Mecsek folyamatosan emelkedett ki a tengerből. A Havihegyi kegykápolna 300 éve hozzátartozik Pécs látképéhez. A kápolnát az 1690-91. évi pestisjárvány elmúltával, hálából Havas Boldogasszony tiszteletére emelték a hívek. A pécsi polgárok vállukon vitték fel az építőköveket az Ágoston térről a hegyre. A Pécs oltárának is nevezett Havas Boldogasszony kegykápolnája régi Pécs ódon hangulatát idézi, de innen nyílik a legszebb kilátás a mai városra is.

Ágoston tér

A magyar Báncsa nembeli István esztergomi érsek, aki 1252-ben kapta meg a bíborosi kalapot, 1256-ban itáliai remetecsoportokból szervezte meg az ágostonos remeték rendjét. A Szent Ágoston rendi szerzetesek ittléte a XV. század elején bizonyított. A rendház bizonyos nyomok alapján, a mai Szt. Ágoston plébániatemplom helyén állott.

Tervezési program

A tervezés fő elemei a Tettye park, a Havihegy, az Ágoston tér és ezek fő kapcsolati tengelyei. Feladat az adott közterületi hálózat kialakítása a történeti sajátosságokat figyelembe véve, az EKF program szellemiségéhez illeszkedő XXI. századi színvonalú terv elkészítése.

Az önkormányzat célja, hogy a teljes tervezési terület rekonstrukcióját végrehajtsa, de a terület nagysága miatt ezt ütemezve fogja végrehajtani. A terveknek ütemezhetőnek kell lenniük a nagyobb területegységek határán. [...]

Eredmény

A tervpályázatra mindössze 8 pályamű érkezett be, és került elbírálásra. A pályaművek vegyes színvonalúak voltak. Elgondolkodtató, hogy a nagyon érzékeny és szerethető helyszínre miért nem érkezett nagyobb számú pályázat.

A pályázat sikeres volt. Sikeres a megszokott értelemben is, mivel az első díjas pályamű az ajánlások figyelembe vételével és kisebb módosításokkal alkalmas a megvalósításra, és annak színvonala magas. Sikeres volt a pályázat azért is, mert a győztes pályamű stratégia koncepcionálási kérdésekben részben hiánypótló munkát is elvégzett: a fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekben irányt mutat, stratégia célokat határoz meg, és ezek megvalósításához eszközöket javasol. Az első díjas pályamű egyben igazolta is a kiírás bírálati szempontjainak helyességét, különösen az első számú szempontot, mely éppen a köztéri fejlesztések elvszerűségét és eszmeiségét, a város győztes EKF pályázatában megfogalmazott céloknak való megfelelést jelölte meg elvárásként. [...]

Részlet az s73 Kft. győztes pályaművéből

Részlet az s73 Kft. győztes pályaművéből

Végeredmény

I. díj:

4. sz. pályamű
S73 Kft.
Dr. Balogh Péter István, Mohácsi Sándor, Dévényi Márton, Gergely Antal, Gyüre Borbála, Hómann János, Pécsi Máté, Pintér Klára Katalin, Radics Mónika
A díj összege: bruttó 5.000.000 Ft

II. díj:

Nem került kiosztásra

III. díj:

1. sz. pályamű
EKHO É pítész Műterem Kft.
Emődi-Kiss Tamás
A díj összege: bruttó 2.000.000 Ft
és
5. sz. pályamű
Gettó József, Gellér István
A díj összege: bruttó 2.000.000 Ft

Megvételben részesült pályamű:

3. sz. pályamű
Bachman & Bachmann Kft.
Bachmann Bálint, Rohoska Csaba, Szösz Klaudia

Részlet az Ekho Építész Műterem Kft. III. díjas pályaművéből

Részlet az Ekho Építész Műterem Kft. III. díjas pályaművéből

/A cikk teljes terjedelmében, gazdag képanyaggal, a pályaművek műleírásaival és bírálataival lapunk 16. számában olvasható./

Tags: , , , ,

Comments are closed.