Pécs város központjának megújítása

A tervezési terület a történelmi belváros teljes észak-déli tengelye a Rákóczi út és az Aradi vértanúk útja között. Az így megújuló terület segítségével a történelmi belváros déli határától (Kossuth tér) az észak-nyugati határáig (világörökségi zóna és „Múzeum utca”) egy kiterjedt, megújult közterületi hálózat jöhet létre.

A helyszín adottságai

A Széchenyi tér a város jelképe, szíve, közigazgatási, idegenforgalmi központja. A legkedveltebb szabadtéri rendezvény-helyszín, szinte minden hétvégén zajlik valamilyen esemény itt: hangverseny, fesztivál, vásár, verseny, vagy tüntetés, de ezek nélkül is mindig forgalmas hely, a fő gyalogutak fókuszaként a városlakók találkozóhelye, a turista-útvonalak kiinduló- és érkezési pontja. A tér kapcsolja össze a világörökségi területet és a „Múzeum utcát” a belváros más turisztikai területeivel, a Király utcán keresztül a majdani EKF városrésszel és a Zsolnay Kulturális Negyeddel.
A középkorban még két kisebb tér a török hódoltság pusztításai után nyerte el megközelítőleg mai nagyságát. Az egykori piactér mai térfalai a 20. század elején véglegesedtek. Ekkor még az egyenletesen lejtő, csaknem teljesen rendezetlen felszínt ferdén átszelte a Kaposvári-forrásból eredő kis vízfolyás, és két díszes kút biztosította a környék jó ivóvizét. A piac megszűntekor merült fel először a tér modernizálásának igénye, amely végül Körmendy Nándor tervei alapján valósult meg 1932-ben.

A Széchenyi tér az 1930-as évek elején

A Széchenyi tér az 1930-as évek elején

A korszellemet tükrözően a gépjárműforgalmat a tér mindkét oldalán leválasztották, a nagy kiterjedésű teret – az architektúrát követő – jó arányú térrészekre osztották. Teraszosítással a középső részt kisebb lejtéssel használhatóbbá, a szint süllyesztésével zárttá tették, és itt, a Szentháromság-szobrot hangsúlyosan kiemelve hoztak létre egy városi díszteret. Mindenhol helyi anyagokat alkalmaztak, felhasználva a tér átépítésével egy időben felszámolt balokányi temető sírköveit is a belső térrész burkolására. Több, a korra jellemző műalkotást komponáltak egységbe a téralakítással, mint a szerb megszállás alóli felszabadulás örökmécsesét, és a két pécsi honvédezred emlékművét. 1956-ban állították fel Pátzay Pál jelképpé vált Hunyadi-szobrát a középső térrész dél-keleti sarkában a nándorfehérvári diadal 500. évfordulójára. Azóta fontos találkozási, helymeghatározási pont lett a városlakók számára, fogalommá vált a „ló fara alatt” kifejezés. A téren helyezkednek el a város legfontosabb közintézményei: a Városháza, a Megyeháza és a Városi B íróság mellett többek között a Régészeti Múzeum, a Nagy Lajos Gimnázium, a Művészetek Háza és a Nádor Szálloda. Lakások jelenleg csak a tér alsó szélén álló két épület emeletén vannak.
A téren az átmenő forgalom csak a taxik és buszok számára engedélyezett, de a behajtás és a parkolás korlátozás nélküli. Az elválasztott rendszerű útfelületeken, és a dzsámi előtt fizetőparkolókat üzemeltetnek. Az átépítés legfontosabb kérdése a közlekedési rendszer átalakítása. A Király utcán és a Ferencesek utcáján kívül a Széchenyi tér teljes területén és az Irgalmasok utcájában is a gyalogos valamint a kerékpáros forgalom lesz elsődleges. Megszűnik a megállás és a parkolás, álló járművek csak időszakosan, az engedélyezett kiszolgálás idejéig tartózkodhatnak a területen. Az üzletek árufeltöltése várhatóan a reggeli és az esti órákra lesz korlátozva. A gépkocsik elhelyezésére 2010-re csaknem 300 férőhellyel megnyílik a Kossuth téri mélygarázs.
A zöldfelületek is elavultak, a pihenőtéren a kisebb cserjék mellett egynyári kiültetések a jellemzők, a dzsámi körül elöregedett cserjeállomány van. A Városházával szembeni díszkertben az erőteljes gömbkőrisek árnyékában nehezen kezelhető a díszkert, a felső térrész épületei előtt húzódó fasor egyes egyedei elöregedtek.

A Széchenyi tér látványtervei az A+ Építész Stúdió 3. díjas pályaművéből

A Széchenyi tér látványtervei az A+ Építész Stúdió 3. díjas pályaművéből

Tervezési feladat

A tervpályázat célja a műemléki védettségű, városfallal körbevett történeti városközpont egykori északi és déli kapuja közötti közlekedési tengely – a Hunyadi út a Megye közzel, a Széchenyi tér és az Irgalmasok utcája – közterületeinek teljes megújítása, valamint a 21. század kihívásainak megfelelő átalakítása. Legfontosabb szempontok: a gépjármű-forgalom minimalizálása, a gyalogos és kerékpáros forgalom célszerű, biztonságos és akadálymentes vezetése; a tereken kisebb és nagyobb rendezvények megtartására, pihenésre, nézelődésre, szórakozásra, művelődésre – a városi élet minden régi és új formájára – alkalmas felületek biztosítása; az állandó és az ideiglenes vendéglátó, kereskedelmi és egyéb funkciók elhelyezésére alkalmas területek kijelölése.
A kiíró megoldást vár a főtér komplex újrafogalmazására, a műemléki védettség és a meglévő értékek tiszteletben tartásával, az építészet, táj- kert- és fényépítészet, szobrászat, grafika és minden egyéb új műfaj legújabb eredményeinek egységben kezelt, hatásos, de nem öncélú felhasználásával. A pályázóktól kérjük, hogy minden tervezett burkolat legyen korszerű, esztétikus, időtálló és javítható; a növényzetben szegény területen legyen elegendő, a városi körülményeket jól bíró, könnyen fenntartható és nem tájidegen egyedekből álló aktív zöldfelület; a forró, száraz nyarakat enyhítendő kerüljön vissza a víz a térre, ügyelve a téli megjelenés problémáira is; a használhatóságot biztosítsa megfelelő számú és minőségű utcabútor és egyéb berendezési tárgy.
Továbbá gondoljanak a pályázók arra, hogy 2010-ben Pécsnek Európa Kulturális Fővárosaként ez a tér lesz a jelképe, de utána is elődjéhez hasonlóan legalább 70 évig használhatónak kell maradnia. Kívánatos, hogy a lefektetett alapelveket a belváros későbbi köztérfelújításainál is lehessen alkalmazni. 'A pécsi közterek és parkok újjáélesztése' megnevezésű EKF projekt finanszírozása Európai Uniós forrásból történik, a jelen tervpályázatban lehatárolt területre és a kapcsolódó Kossuth térre bruttó 2 milliárd Ft előirányzott.
Cél, hogy a tér szélén lévő kávézók, éttermek minél nagyobb mértékben kitelepülhessenek a térre időszakos és állandó jelleggel, figyelembe véve a különböző évszakokhoz kapcsolódó lehetőségeket. Cél az is, hogy a tér újra a közösségé lehessen, megteljen fiatalokkal, családosokkal, az emberek szívesen töltsék el itt szabadidejüket. Az épületek kiszolgálását és a megkülönböztetett járművek mozgását biztosító felületeket úgy kell kialakítani, hogy azok mentők, tűzoltók, buszok stb. közlekedésére is alkalmasak legyenek. A Városháza és a Megyeháza épülete előtt biztosítani kell a reprezentatív, alkalmi megállás lehetőségét 3-5 db gépjármű számára. A tér körül lévő támfal és a térfelszín kellő érzékenységgel és a történelmi hagyományokat figyelembe véve áttervezhető, átalakítható, ha ez indokolt és értéket teremt ezáltal a pályázó. A gyalogosforgalom akadálymentesítése követelmény. A gyalogosok és kerékpárosok biztonságos együtt közlekedése megoldandó. A rendezvények, az ideiglenes és az állandó árusító-, vendéglátóhelyek kiszolgálására a közműcsatlakozások módját meg kell határozni, formájukat meg kell oldani. A téren található műalkotások, szakrális és kegyeleti elemek tiszteletben tartandók, a téren megtartásuk kötelező. Esetleges áthelyezésük, átalakításuk, más környezetbe ágyazásuk csak alapos indoklással történhet, ennek indoklása a műleírásban kötelező.

Összefoglaló értékelés, a bírálóbizottság ajánlásai

A megadott határidőig összesen 21 db pályamű érkezett be a lebonyolító székhelyére. A bírálóbizottság a bírálat során a tervpályázati kiírásban rögzített bírálati szempontok érvényesítését vizsgálta és a továbbtervezés során is ezek, immár maradéktalan teljesítését javasolja számon kérni az engedélyezési és a tender terv készítőjétől. [...]
Mivel a mezőny legjobb terve sem adott maradéktalanul elfogadható megoldásokat, a bírálóbizottság az I . díjat nem adta ki, de a bírált tervek között a II . díjas pályamunka tartalmazza leginkább a továbbtervezés korrekt lehetőségét.
A bírálóbizottságazt javasolja a kiírónak, hogy a továbbtervezéssel a II . díjas pályamunka szerzőit bízza meg.

A Széchenyi tér terve az s73 Kft. győztes pályaművéből

A Széchenyi tér terve az s73 Kft. győztes pályaművéből

Végeredmény

I. díjat a Bíráló Bizottság nem osztott ki.

II. díj:

8. sz. pályamű
s73 Kft.
Vezető tervezők: dr. Balogh Péter István, Mohácsi Sándor
Tervezők: Gyüre Borbála, Hómann János, Kuti Zalán, Pécsi Máté, Pintér Klára Katalin, Radics Mónika, Bognár Emese, Papp Szilvia, Kecskés András

III. díj:

11. sz. pályamű
A+ Építész Stúdió
Vezető tervezők: Kovács-Andor Krisztián DLA, Tamás Annamária
Munkatársak: Mattyasovszky-Zsolnay Mihály, Bianki Dániel

Kiemelt megvételben részesült pályamű:

2. sz. pályamű
Lépték-Terv Tájépítész Iroda
Vezető tervező: Szakács Barnabás
Szakági tervező: K. B oda Ilona
Munkatársak: Esztergomi Judit Réka, Komlósné Hlatky Katalin, Jáger Tünde, Jávori Krisztina, Szabó Franciska, Fehér Gábor, Tóth Eszter, Sárospataki Máté

13. sz. pályamű
Gettoplan Építész és Belsőépítész Bt.
Vezető tervező: Getto Tamás
Munkatárs: Schunk Tímea

Megvételben részesült pályamű:

6. sz. pályamű
Csatai és Társa Bt.
Vezető tervező: Ifj. Csaba László
Szakági tervező: Kovács Péter
Munkatársak: Hoffecker Ákos, Kósa Balázs, Lőke Ferenc, Németh István, Szalay Mátyás

A Széchenyi tér terve az A+ Építész Stúdió 3. díjas pályaművéből

A Széchenyi tér terve az A+ Építész Stúdió 3. díjas pályaművéből

/A cikk teljes terjedelmében, gazdag képanyaggal, a pályaművek műleírásaival és bírálataival lapunk 16. számában olvasható./

Tags: , , ,

Comments are closed.