‘Europan’ címkével ellátott bejegyzések

Második fordulóba jutott: CC183 – Agoraphilia

15:15

Massimo ACITO, építész, a team vezetője; Marco BURRASCANO, építész; Luca CATALONO, tájépítész; Annalisa METTA, tájépítész; Luca REALE, építész; Caterina ROGAI, építész; Lucia DE VINCENTI, építész; Francesco D’IPPOLITO, műszaki rajzoló (Osa Architettura e Paesaggio, Róma, Olaszország)

Agoraphilia: madártávlati kép a Csingeri út felől

Agoraphilia: madártávlati kép a Csingeri út felől

A megoldandó problémák

 • Identitást kell adni a városközpontnak: Ajka ma sokkal inkább települések együttese, mint egy város. Ajka identitása az ipari városhoz kötődik a hatvanas évek óta, és még nem jött létre a város magja.
 • Meg kell őrizni a város meglévő zöldfelületi sajátosságait: A város szerkezete sokkal inkább a természetes adottságokon alapul, mint az épületeken és a meglévő infrastrukturális elemeken. Ez jellemző az egykori falvakra, de a szocialista városrészre is.
 • Fel kell oldani a tervezési terület elszigeteltségét: a tervezési terület elkülönül a környezetétől. Utak veszik körül és a környező közfunkciókkal sem létesít kapcsolatot. A teljes területre rányomja a bélyegét az építészeti és köztér-alakítási minőség hiánya.

A terv koncepciója

A köztér mint városi, városszerkezeti elem: A közterek minőségi kialakítása létre fogja hozni az új központot. Egy városközpontot a szó klasszikus értelmében; nagy burkolt felületekkel, egy főtér kapcsolódó közfunkciókkal és a közéletet kiszolgáló intenzív terekkel.

Városiasság [...]

Revitalizáció [...]

Gyalogos felületek prioritása [...]

Növényzet [...]

Sűrűség és koncentráció [...]

Kapcsolatrendszerek [...]

Identitás [...]

Fenntarthatóság [...]

Környezettervezés [...]

/a teljes írás és képanyag lapunk 17. számában jelent meg/

Második fordulóba jutott: HS138 – Human scale

13:11

TÓTH Zsuzsanna, építész; HORVÁTH Csaba, építész; HOFFMAN Tamás, építész (Budapest, Magyarország)

Human Scale: madártávlati kép a Csingeri út felől

Human Scale: madártávlati kép a Csingeri út felől

Ugyan Ajka története hosszú évszázadokra nyúlik vissza, és már ötven éve gazdag iparral rendelkező város, ennek ellenére nem alakult ki egy igazi városközpontja. [...]

Célunk az, hogy az építészeti tömegek és terek közötti – függőleges és vízszintes – kapcsolatot és térlehatárolást is biztosítsuk, úgy hogy az irányok, a tömegek és a terek értelmes léptéket kapjanak, de mégis együtt tudjanak működni.[...]

Biztosítani kell egy klasszikus főteret szórakozási lehetőségekkel, mozival, kiállításokkal, a vásárlás, piac és helyi hivatalok működésével. Így létrejöhet a klasszikus belvárosi élet: a séta, a találkozás, a nézelődés különböző formáival.[...]

Mivel Ajka fejlődéséből kimaradt a történelmi távlatokban mérhető lassú növekedés, sem vallási, sem egyéb meghatározó épület nem tudott a város központjává válni. A városközpont újraértelmezésekor, tehát a központi épületek mellett, a központi közösségi tereket is létre kell hoznunk.

/a teljes írás és képanyag lapunk 17. számában jelent meg/

Megvételben részesült: AJ111 – Ajka Transforum

10:55

Christina LENART, építész; Ernst GRUBER, építész; Michael KLEIN, építész-várostervező (Bécs, Ausztria)

Ajka Transforum: a középső tér

Ajka Transforum: a középső tér

Mit tegyünk, ha a pénzügyi válság közepén indulunk el egy modern város átalakítására kiírt építészeti tervpályázaton? Hogyan lehet az emberek egyéni alkotásvágyát és magántulajdonhoz való ragaszkodását egy olyan városi környezethez kötni, ami a kollektivizmus gondolatából született? DIY (Csináld Magad) városépítészet kell és nem a csodavárás!

Azonban a város kezdi megtapasztalni a “szabadverseny” szokásait, és szembesül az olyan mindent kiszipolyozó vámpírok tevékenységével, mint például a Tesco. Mint mindenhol máshol, a társadalom egyre inkább individualizálódik, és a magántulajdon iránti vágy teljesen elnyomja a közösségi érzést, amit csak felerősítenek a korábbi lakásépítési irányelvek eredményeképpen létrejött ismétlődő lakótömbök. Az emberek a családi házaik és a városszéli bevásárlóközpontok között ingáznak, a városközpontot pedig 50km/h -ás sebességgel szelik át.

(tovább…)

Győztes pályamű: RI749 – Dense/ Lite

08:36

Martin JANČOK, építész; Irakli ERISTAVI, építész; Pavol ŠILLA, építész; Silvia MIKLUŠOVÁ, építész; Milan VLČEK, építész (Szlovákia, Prešov)

A nyertes pályamű: Dense / Lite

A nyertes pályamű: Dense / Lite

Ajka új városi arcát létrehozó stratégia csak akkor lehet sikeres, ha figyelembe veszi a terület meglévő lehetőségeit. A meglévő és jól működő épületeket integrálni kell az új struktúrába. A koncepció az, hogy a központi városrész fejlesztési sűrűségeit egyensúlyba hozzuk. A terület szélein meglévő laza struktúra elfogadása lehetővé teszi azt, hogy mintegy kontrasztként, a központi részen magasabb sűrűséget hozzunk létre. A sűrítés a városközpontnak egy új karaktert és egy új megjelenést ad.

(tovább…)

Europan 10 – Ajka, tervpályázati eredmények

11:03

Az Ajkai helyszínre a 42 regisztrált nemzetközi tervezőcsapat összesen 31 pályaművet adott be. Az EUROPAN tervpályázat szabályaival összhangban a bírálóbizottság egy első (winner) és egy második díjat (runner up) adott ki. A bírálóbizottság dicséretben (honourable mention) nem részesített pályaművet. A pályázat második zsűrifordulójába további három pályamű került.

Tervértékelés

A tervpályázat díjazottjai:

GYŐZTES PÁLYAMŰ

 • RI749 - DENSE/ LITE: Martin Jancok, Irakli Eristavi, Pavol Silla, Silvia Miklusova, Milan Vlcek (Presov, Szlovákia)

MÁSODIK HELYEZETT

 • AJ111 - AJKA TRANSFORUM: Christina Lenart, Ernst Gruber, Michael Klein (Bécs, Ausztria)

TOVÁBBI MÁSODIK ZSŰRIFORDULÓBA JUTOTT TERVEK

 • HS138 - HUMAN-SCALE: Tóth Zsuzsanna, Horváth Csaba, Hoffman Tamás (Budapest, Magyarország)
 • CC183 – AGORAPHILIA: Acito Massimo, Caterina Aurora Rogai, Marco Burrascano, Luca Reale, Annalisa Metta, Luca Catalano, Lucia De Vincenti, Francesco D’Ippolito (Róma, Olaszország)
 • AJ111 - PUBLIC URBANITY: Casciu Mario, Francesca Rango, Davide Negro, Simone De lacobis, Sara Trippanera (Cagliari, Olaszország)

AZ OSZTRÁK-MAGYAR ZSŰRI TAGJAI
(Elbírált helyszínek: Bécs, Graz, Eisenstadt és Ajka)

 • Bettina GÖTZ, építész - ARTEC Architekten, Bécs – a zsűri elnöke
 • Maria Auxiliadora GÁLVEZ, építész - Gálvez+Wieczorek arquitectura, Madrid
 • Vasa PEROVIC, építész - bevk perovic arhitekti, Ljubljana
 • Socrates STRATIS, építész – Nikosia, Europan 4 győztes, az Europan Tudományos tanácsának Tagja
 • Martin FRÜHWIRTH, építész - Europan 9 győztes
 • Lesley Naa Norle LOKKO, író – London
 • Joachim KRAUSSE, építész teoretikus - Berlin/Dessau/Weimar
 • Georg KOGLER, beruházó - Europan 3 győztes
 • Michaela MISCHEK, beruházó
 • FINTA Sándor, építész
 • Lisa SCHMID-COLINET, építész -Europan 8 díjazott - póttag
 • SÁNDOR Gergely, építész – az Europan Magyarország Nemzeti Bizottságának tagja – póttag
 • SZABÓ Árpád DLA, építész - Europan Magyarország Nemzeti koordinátora – póttag a bécsi, grazi, eisenstadti helyszínek zsűrizésekor, az ajkai helyszínnél szavazati joggal nem rendelkezik
 • Bern VLAY, építész az Europan Österreich részéről - szavazati joggal nem rendelkezik

Az ajkai helyszínre beadott összes tervpályázati terv, valamint a zsűri jegyzőkönyvek megtekinthetőek az Europan Magyarország honlapján: www.europan-hungary.hu
A tervpályázat többi helyszínének eredményei elérhetőek a www.europaneurope.com webcímen.

Élet Ajkán

09:46

LOCSMÁNDI Gábor

Ajka egyike annak a tizenegy magyar városnak, amelyek az 1950-es évek elejétől a szocialista nehézipar „szülötteiként” indultak fejlődésnek, de amelyek az 1980-as évek végétől kezdődő, majd a rendszerváltozás után felgyorsuló de-indusztrializációs folyamatok következtében komoly társadalmi és gazdasági válságot éltek át. Egy kicsiny, a második világháború előtt mindössze 6000 lelket számláló bányásztelepülésből vált mára 30 ezret meghaladó lakosú várossá. Hasonlóan több, újonnan létrehozott ipari városhoz (mint Tatabánya, Salgótarján) Ajka is azt az utat járta be, hogy munkás-városból fokozatosan régiója központi városává fejlődött.

Ajka és a Somló-hegy

Ajka és a Somló-hegy

Ajka hivatalosan egy kistérség központja a jól prosperáló Közép-dunántúli régióban, Veszprém megyében, a Balatontól északnyugatra és közel a Bakony „vadonjához”. 38 kisebb-nagyobb, korábban elsődlegesen agrár jellegű település, együttesen mintegy 60 ezer ember számára biztosít szolgáltatásokat. A város napi életét, gazdaságát, kultúráját így a kemény ipari múlt és jelen mellett a falvakból a városba ingázok életformája, gazdasági kapacitása is nagyban befolyásolja.

A város átalakulási folyamatait érdemes összehasonlítani a többi „szocialista” iparvároséval. Az összemérés Ajka számára viszonylag kedvező képet mutat. A komoly megrázkódtatások ellenére a város valamivel kiegyensúlyozottabban, „simábban” élte át az átalakulás éveit, mint sok hasonló sorsú társa.

/a teljes írás lapunk 17. számában olvasható/

A városiasság megteremtése Ajkán

16:48

A tervpályázati helyszín és problémái

SZABÓ Árpád

1. - Ajka városközpontja

Az Europan 10 magyarországi helyszíne Ajka városának szolgáltató és kereskedelmi központja volt, ahol az együttes térrendszerének teljes újragondolása mellett egy olyan épített környezeti karaktert kellett megfogalmazni, amely a 21. század igényeire is reagál, ugyanakkor újraértékeli a 70-es évek építészetének elemeit. [...]

Az 1960-as évek második felétől megvalósult városközpont építésének idején jól megfelelt a funkcionális igényeknek és mind a mai napig – szigorúan funkcionális értelemben – elfogadhatóan működik. Az itt található kereskedelmi létesítmények kihasználtak, alig-alig található kiadó üzlethelyiség a központban. Ma azonban egy város szívének ennél lényegesen többet kell tudnia. [...]

Ajka E10: A tervezési terület

Ajka E10: A tervezési terület

A meglévő városközpontnak legnagyobb problémája a terek és köztéri funkciók gazdagságának hiánya, miközben a központtól 15 perces gyalogos távolságon belül lakik a lakosság több mint 60%-a. A terület gyalogos felületein és közterein alig-alig van lehetőség bármilyen közterületi használati mód kialakítására, pedig éppen ez az az erő és funkció, mely segítségével a terület lényegesen többet adhatna bármely külterületi bevásárlóközpontnál. A város központjának kell helyet adnia a kirakodóvásároknak, az utcafesztiváloknak, a gyereknapi rendezvényeknek vagy a násznép esküvők utáni felvonulásának is.

(tovább…)

Város a Bakony lábánál

10:02

HORNYÁK Attila, Ajka város főépítésze

Ajka a Dunántúl közepén elhelyezkedő 31 ezer fős város, és egyben a 39 településből álló, 60 ezer lakost számláló kistérség oktatási, szolgáltatói központja. A várost több település együttese alkotja: Ajkarendek, Bakonygyepes, Ajka, Bódé, Csinger, Tósokberénd, Padragkút. Ajkát 1959-ben nyilvánították várossá. [...]
A mai városközpont a hatvanas évek modernista irányzatát követve került megtervezésre Rutkay Gyula, Ybl-díjas építész vezetésével. A központ megvalósítása 1969-ben kezdődött a mai VMK (Városi Művelődési Központ) építésével, majd egymás után, két nagyobb építési hullámban valósultak meg a hetvenes és a nyolcvanas években a központ épületei.
A kialakult városközpont alapjaiban jól betölti a funkcióját, viszont a megváltozott gazdasági, kereskedelmi és társadalmi környezet miatt a város szükségesnek érzi a központ megújítását, az ezzel kapcsolatos előkészítő munkák 2004-ben kezdődtek meg. Erő Zoltán vezetésével a Palatinum Kft. elkészítette a városközpont megújítási koncepcióját. A vizsgálat végeredményeként kézzelfogható projektek kerültek megfogalmazásra, amelyből már megvalósult a városközponttól nyugatra lévő AGORA építése és a VMK felújítása. Előkészületi szakaszban van a Torna-patak revitalizációja.

Ajka, az AGORA látványterve

Ajka, az AGORA látványterve

/a teljes írás lapunk 17. számában olvasható/

A résztvevő országok közös nyilatkozata

20:11
Europan 9: Urban Magma

Europan 9: Urban Magma (Tur Juan, Arriero Ana, Esteban Carlos Higinio, Paz Carmen)

AMint az alábbi Europan nemzeti szervezetek képviselői – Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Hollandia, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország Svájc – és a nyilatkozat aláírói, vállaljuk az Europan 10-ben való részvételt.
Hiszünk abban, hogy az építészet és a várostervezés fontos szerepet játszik a települési környezet és az életkörülmények javításában és alapvetően hozzájárul az Európai kulturális élet gazdagításához.
Aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy csatlakozunk az Europan tervpályázat eredeti céljaihoz, vagyis kereteket biztosítunk egy olyan európai kezdeményezéshez, melyben fiatalok, újító szándékkal járulhatnak hozzá az építészet, várostervezés és lakásépítés témáihoz. Ennek érdekében létrehozzuk az európai országok szövetségét építészeti ötletpályázatok szervezése és szakmai információáramlás céljából.
Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében:

 • Kulturális és tudományos programokat szervezünk az építészet, lakásépítés és várostervezés témakörében. A programok célja az, hogy jobb kommunikációt biztosítsunk olyan témakörökben, melyek az európai városok és nemzetek közös problémáit érintik és melyek révén a résztvevők egymás tapasztalataiból is tanulhatnak, miközben megtartják a nemzeti, regionális és lokális jellegzetességeiket.
 • Biztosítjuk fiatal európai építészek számára a lehetőséget, hogy ötleteiket a terveikben kifejezésre juttassák, és ennek révén hozzájáruljanak az építészet és várostervezés megújításához és fejlődéséhez, valamint segítséget nyújtunk nekik az ötletek megvalósításának folyamatában.
 • A vállalásaink során azokkal az európai városokkal alakítunk ki partneri viszonyt, melyek nyitottak, a megváltozó életkörülményekre adandó innovatív városi léptékű válaszokra.
 • Szándékunkban áll, hogy az Europan gondolatainak hatásterületét a szervező országok földrajzi határain túl is kiterjesszük és biztatjuk azokat az európai országokat, akik még nem szerveznek tervpályázatot, hogy csatlakozzanak szervezetünkhöz társult országként.

Ezennel elindítjuk az Europan tervpályázat 10. ciklusát az alábbi mottóval:

A VÁROSIASSÁG MEGTEREMTÉSE:
MEGÚJULÁS, REVITALIZÁCIÓ, KOLONIZÁCIÓ

Az Europan 10 pályázat

19:53

LOCSMÁNDI Gábor, SZABÓ Árpád

Az Europan tervpályázati rendszer célja az, hogy segítse a helyszíneket biztosító városokat és beruházókat a területeik megújítására készített innovatív építészeti és városépítészeti tervek megtalálásában, miközben Európa fiatal építész és várostervező szakembereinek ismertséget szerez a terveik és gondolataik nagy nyilvánosság előtti publikálásával. Az Europan 10 az önálló nemzeti szervezetek európai szintű szövetsége, mely építészeti tervpályázatokat szervez. A tervpályázatokat közös tematika, időbeli ütemezés és szabályok szerint az egyes országok önállóan szervezik. A tervpályázatokat lehetőség szerint megvalósítás követi.
A francia kormány 1971-ben alapította meg a PAN (Programme d’Architecture Nouvelle) pályázati rendszert építészeti-városrendezési tervek beszerzésére, kiemelt, főként lakásépítési feladatok magas színvonalú megvalósításának elősegítésére. Az európai integrációs folyamatokkal párhuzamosan 1988-ban a francia kezdeményezés európai szintre emelkedett. Az abban az évben kiírt Europan 1 pályázati fordulóban 9 ország vett részt, majd a résztvevő országok száma az Europan 4-re már 18-ra nőtt. A 2000-es évek elejére az Europan Nemzetközi Építészeti és Városépítészeti Tervpályázat a fiatal építészek, városépítészek, tájtervezők legnagyobb európai pályázati rendszerévé vált mind a résztvevők számát, mind a pályázat elismertségét tekintve.
A 2008-2010 között 19 európai tagország által megrendezett Europan 10 ciklusban 62 helyszínre 4219 tervező csapat regisztrált. A helyszínekre beadott tervek száma 2429 volt (a pályázatokon körülbelül 10 000 fiatal szakmabeli vett részt). Az elmúlt 20 év Europan pályázatain győztes tervek több mint fele valamilyen formában megvalósult. Több ismert fiatal európai építész és tervező iroda (pl: S333, SMAQ Architecture, SeARCH, Riegler Riewe, Nieto Sobejano vagy a magyar 3h) is az Europan rendszerben alapozta meg későbbi karrierjét. Mára a pályázaton való díjazás az egyik legnagyobb súlyú referenciává vált a fiatal építészek portfolióiban. [...]
Az Europan 10 tervpályázati helyszín kijelölése az újjászerveződött titkárságnak köszönhetően (Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.) teljesen új alapokra helyeződött. A tervpályázati lehetőségre jelentkező önkormányzatok által előkészített szakmai anyagok közül a helyszínt az időközben megalakult Europan Nemzeti Bizottság választotta ki. A feladat Ajka város szolgáltató és kereskedelmi központjának megújítása lett.

/a cikk teljes terjedelmében lapunk 17. számában olvasható/