‘Jellicoe-díj’ címkével ellátott bejegyzések

Mőcsényi Mihály professzor kapta a tájépítészet “Nobel díját”

07:29

Dr. Mőcsényi Mihály, a tájépítészet hazai iskolateremtő professzora kapta a tájépítészet világszervezete, az IFLA által alapított kitüntetést, a Sir Geoffrey Jellicoe-díjat. Mőcsényi professzor az első magyar tájépítész, aki a legmagasabb rangú nemzetközi életmű-díj birtokosa lehet.

Mőcsényi Mihály

Mőcsényi Mihály

A jó egészségnek és kiváló szellemi frisseségnek örvendő, 93 éves professzor a díjat személyesen vette át Fokvárosban, 2012. szeptember 7-én. Az ünnepélyes díjátadásra a városházán, a Tájépítészek Nemzetközi Szövetsége (IFLA) 49. Világkongresszusán került sor, mintegy 500 nemzetközi résztvevő előtt. A Sir Geoffrey Jellicoe-díjat az IFLA alapította 2001-ben, a szövetség első elnökének tiszteletére. Jellicoe (1910-1996) korának egyik legismertebb és legsokoldalúbb tájépítésze volt, aki 1929-ben alapította az Angol Tájintézetet, majd 1948-ban kezdeményezésére Cambridge-ben tizenöt nemzet részvételével alakult meg a Tájépítészek Nemzetközi Szövetsége.

A Sir Geoffrey Jellicoe díjra a Magyar Tájépítészek Szövetségének elnöke, Dr. Dömötör Tamás terjesztette fel Mőcsényi Mihály professzort, közel 7 évtizedes kimagasló hazai és nemzetközi szakmai, alkotói, iskolateremtő és –formáló, valamint tudományos munkásságáért, a nemzetközi szakmai kapcsolatok erősítéséért.

Mőcsényi Mihály 1945-ben tanársegédként lépett be a Kertészeti Akadémiára, ami a Tájépítészeti Kar jogelődjének is tekinthető. Munkásságának köszönhetően 1963-ban a Kertészeti- és Élelmiszeripari Főiskolán önálló képzési programmal ’Táj- és Kertépítészeti Szak’ indult. 1969-től vezette a Kertépítészeti Tanszéket, 1970-ben egyetemi tanári címet kapott, 1971-ben a szak vezetője lett. Szakvezetőként nagy súlyt fektetett a nemzetközi kapcsolatok erősítésére, a hallgatók külföldi gyakorlatainak megszervezésére – az akkori körülmények ellenére nyugat-európai országokban is, a külföldön élő magyar kollégákkal ápolt szakmai kapcsolatoknak köszönhetőn. Oktatói munkája mellett Mőcsényi kutatásai a kerti és táji léptékben is korszakosaknak tekinthetők.
Mőcsényi tervezőként Bécsben, Hamburgban és Münchenben a nemzetközi kertészeti kiállításra (IGA) tervezett nemzeti kertjével arany és ezüstérmet nyert, s ezzel egyre komolyabb nemzetközi szakmai hírnévre tett szert. 1978-ban az IFLA Nagytanács alelnökké, majd két ciklus után 1986-ban elnökké választotta. Az elnökségi jelölés nem kis részben az 1984. évi, Magyarországon, Siófokon rendezett IFLA világkongresszusnak volt köszönhető. Alelnökként, elnökként a világ számos országában járt, szakminiszterekkel, világi- és vallási vezetőkkel tárgyalt, a tájépítészet eszmeiségét ültette át a döntéshozói mechanizmusokba.
A rendszerváltást követően, 1990-ben reaktiválták, és a Kertészeti- és Élelmiszertudományi Egyetem rektorává nevezték ki. Az akkor már 71 éves Mőcsényi újult erővel és határozott elképzelésekkel látott neki feladatának, és rektorsága alatt önálló egyetemi karrá szervezte a táj- és kertépítészeti szakot. 1993-ban a doktori disszertációját követően az MTA a Mezőgazdasági Tudományok Doktori címét adományozta számára. Munkásságát Tessedik-díjjal, Hild- és Ormos-éremmel ismerték el. A Magyar Köztársaság elnöke 2000-ben a hazai tudósok legrangosabb elismerésével, Széchenyi-díjjal tüntette ki, 2009-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjének polgári fokozatát „a tájépítészet szakterületének hazai elismertetése és egyetemi oktatása bevezetése, valamint a településtudomány és az urbanisztika fejlesztése érdekében végzett sokoldalú tudományos és oktatói életútja elismeréseként”. 85 éves koráig tanított, Eszterházára és a CO2 fantomra irányuló kutatásait máig aktívan végzi. 1994 óta a Tájépítészeti Karon professor emeritus. 90. születésnapja alkalmából az Európai tájépítész Szövetség (ECLAS) életmű díjjal ismerte el nemzetközi mércével mérve is kimagasló szakmai, oktatói, iskolateremtő munkásságát és emberi nagyságát.

A Tájépítészeti Kar a 4D Tájépítészeti és Kertművészeti folyóirat angol nyelvű különkiadásával – Mihály Mőcsényi and the Hungarian Landscape Architecture School – méltatta Professzor urat. A 4D különszám pdf formátumban innen letölthető (40 MB).

Az IFLA Sir Geoffrey Jellicoe díj kitüntetéshez szívből gratulálunk Mőcsényi Mihály professzornak, és jó egészséget, erőt kívánunk tudományos munkájának folytatásához, további tervei megvalósításához.

Szilágyi Kinga
egyetemi tanár, dékán