Posts Tagged ‘rehabilitáció’

Keszthely ébredése

10:34 AM

A Festetics kastélypark rekonstrukciójának lehetősége

Jámbor Imre, Bede-Fazekas Ákos, Bőhm Gábor, Szabó Zsófia Gabriella

1986 őszén a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum megbízást adott az akkori Kertészeti Egyetem (ma Budapesti Corvinus Egyetem) Táj- és Kertépítészeti Tanszékének, hogy készítsünk szakvéleményt az akkor néhány napja megépített, a Festetics kastélypark területét drasztikusan átvágó városi forgalmi útnak a parkra gyakorolt hatásáról. A szakvéleményben két kérdésre kellett választ találni. Az egyik: Milyen károkat okoz a Pál-Bercsényi utca összekötéseként elkészült út tájképi szempontból? A másik: Milyen következménnyel jár a járműforgalom a védett park növényzetére? Költői kérdésekre kellett választ adnunk akkor, hiszen a kérdésekben benne volt maga a felelet is. A szakvélemény záró konklúzióját azonban jó most, csaknem negyed évszázad után idézni: „A kastélypark területeinek egyesítése és rekonstrukciója előkészítésekor véleményünk szerint az úton a forgalmat meg kell szüntetni és az utat el kell bontani.” S egy bekezdéssel lejjebb: „Úgy véljük, hogy e feladat aktuálissá válásáig elegendő tapasztalat és adat gyűlik majd össze, amely megerősíti, hogy a kastélyparkot kettészelő forgalmi út elbontható, annak érdekében, hogy Keszthely városa és a látogató közönség ne kárt szenvedjen, hanem értékeiben gyarapodjon” (Baloghné Ormos I.-Jámbor I., 1986). S tegyük hozzá, hogy a nemzeti örökség se károsodjon. A 80-as években még más terminológiát használtunk ugyan, de a lényeg nem változott. A feladat aktuálissá válásáról akkor is voltak már sejtéseink, mert a Honvédség, amely a vadaskert mellett a kastélypark területéből is mintegy 28 hektárt a háború óta tartósan használatba vett, akkor, 1986-ban már a terület elhagyását tervezte. A „útépítőket” feltehetően bátorította, hogy a park mintegy kétharmada és a vadaskert is katonai célokat szolgált, és a rekonstruált, mintegy 7 hektárnyi parkterület és a honvédség által igénybe vett nyugati, nagyobb területrész között kialakítható egy forgalmi átvezetés, bár ehhez idős fákat kellett tömegesen kivágni a rekonstruált és védett kastélyparki területen. Ezzel az útépítéssel a park területe – mondhatnánk: akár az ország Mohács után – három részre szakadt.

A keszthelyi kastélypark 3 része

A keszthelyi kastélypark 3 része

A kastély kezelője, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum a kezdetektől tiltakozott az út megépítése ellen, és amikor az jogsértő módon, de megvalósult, perre ment az eredeti állapot visszaállítása érdekében. A per 15 (!) évig tartott. 2001-ben született meg a jogerős döntés, hogy az érintett terület kezelője a Helikon Kastélymúzeum, aki az utat saját belátása szerint lezárhatja, elbonthatja, illetve kötelezheti az utat építőket az eredeti állapot helyreállítására, vagy az ezzel járó költségek megtérítésére. Hogy milyen módon lehet persze 120 éves fákat a letarolt területre visszahelyezni, érdekes szakmai kihívás, de a költségek minden bizonnyal horribilisak. A Honvédség az általa használt területeket időközben elhagyta, és azok is a Helikon Kastélymúzeum kezelésébe kerültek. Ezzel létrejött a lehetőség a korábban széttagolt egykori teljes parkterület egyesítésére és a park rekonstrukciójára, hogy helyreálljon e nagyszabású, mértékadó kertművészeti alkotás. (more…)

Kreatív stratégiák és a köztéri művészet szerepe a városrehabilitációs folyamatokban

10:30 AM

Szabad terek közösségteremtő szerepének modellezése művészeti eszközökkel

Tihanyi Dominika

Ezen írás az „Ön itt áll” című – Lendvai Gábor és Tihanyi Dominika, az Újirány csoport tájépítészei által jegyzett – köztéri művészeti projekt amerikai elismerése kapcsán születik. Az ASLA (American Society of Landscape Architects) által évente megrendezett nemzetközi megmérettetésben idén 49 munka került díjazásra. Ezek között szerepel a Budapesten, Szegeden és Győrött megvalósított interaktív orthofotó játék is, melyet kommunikáció kategóriában talált díjazásra méltónak az amerikai zsűri. Ez az alkalom lehetőséget kínál a díjazott munka bemutatása mellett a köztéri művészet mai szerepvállalásáról, és a városi lét lassan két évszázados dilemmája kapcsán a városrehabilitációs folyamatok szerepváltozásáról bővebben szólni. Ezen műfajok között felfedezett párhuzam vezet el – a városok élhetőbbé tételének szempontrendszere mentén – a köztéri művészeti akciók városrehabilitációs folyamatokhoz való kapcsolódásának lehetséges módjainak kifejtéséhez. A bemutatott elmélet gyakorlati megvalósításaként végül a Palotanegyed rehabilitációjához kapcsolódó akciósor kerül bemutatásra.

Orthofotó játék

Orthofotó játék a győri Megyeháza téren

Köztéri művészet szerepváltozása A public art, vagyis a köztéri művészet, legegyszerűbben úgy határozható meg, mint a nyilvános térben megjelenő művészet. A nyilvános tér lehet belső és külső, illetve szabad tér, amely bárki számára elérhető és közfunkciókat lát el. Ennek megfelelően a galérián kívül létrehozott alkotások legfőbb hozadéka az, hogy a kultúrát és a művészetet bárki számára elérhetővé teszik. (more…)

Patakmenti tájak alakítása tájépítész szemmel

02:25 PM

Báthoryné Nagy Ildikó Réka

Tájépítész kutatóként a patakok rendezésének tájépítészeti feladataival foglalkozom, elsősorban a helyreállítás lehetőségeit vizsgálva. A nemzetközi szakfolyóiratok az elmúlt 20–30 évben számos megvalósult vagy előirányzott külföldi vízfolyás-helyreállításról számoltak be. Gondoljunk csak a városmarketing eszközeivel világszerte népszerűsített szöuli Cheonggyecheon vízfolyás helyreállítsára vagy a bécsi Wienfluss revitalizációs programjára. A főként városi környezetben futó vízfolyások helyreállítási programjai az ökológiai állapot javításán túl jelentős műszaki infrastruktúra-fejlesztésre, a parti területek ingatlanfejlesztéseire és a vízfolyás menti zöldfolyosó kialakítására is irányultak. A legtöbb esetben ugyan a helyreállítás csak részlegesen valósult meg, de ez nem von le a helyreállított szakaszok településszerkezeti-tájszerkezeti szerepének erősödéséből, a rendezési munka fontosságából.

A Lahn-patak helyreállított szakasza (a szerző felvétele, 2005.)

A Lahn-patak helyreállított szakasza (a szerző felvétele, 2005.)

Természetesen van néhány hazai „fecske”, mint a miskolci Szinva-patak egy rövidke belvárosi szakaszának átalakítása, vagy a szentgothárdi Lahn-patak külterületi szakaszának rendezése, de egyelőre ezek a fajta beruházások nálunk még mindig ritkaságszámba mennek. Tanulmánytervek ugyan születnek, de ritkán jutnak el a megvalósításig. Miért? Ebben a cikkben néhány olyan sajátosságról írnék, amelyek véleményem szerint jelenleg meghatározzák a patakok dominálta tájrészletek hazai fejlődését, alakítását és a tájépítész szerepét a folyamatban.

(more…)

Poplar Park

02:24 PM

Posztindusztriális park a Lea folyó völgyében, London

Kaposi Nóra

A rendhagyó helyszínválasztás két éves londoni gyakorlati időmnek köszönhető, melynek során megragadott a hely szelleme, a folyamatosan épülő, előnyösen vagy előnytelenül, de mindenképpen dinamikusan változó városkép. A 2012-es olimpiai játékokra való felkészülés beruházások tömegét indította meg. A tervezett olimpiai park pedig egy legendásan elmaradott és szegény városrész, köznyelven az ’East-End’ területére kerül majd. Az olimpiai fejlesztések egyéb beruházásokat is a területre vonzanak, új városi alközpontok létesülnek, nagy lakóterületi fejlesztések kezdődnek. A tervezési terület London keleti részén a Lea folyó partján, Poplar városrészben található, ahol az olimpiai beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések további nagymértékű változást hoznak.

Poplar Park posztindusztriális park - koncepcióterv

Poplar Park posztindusztriális park - koncepcióterv

A munka a terület történetének feltárásával, a várható városi fejlesztések, a zöldfelületi kapcsolatok, tájszerkezeti és ökológiai összefüggések, a tájhasználati módok, a terület jelenlegi állapota, környezetével való összeköttetése és a területre vonatkozó szabályozási javaslatok vizsgálatával kezdődött. Ezek ismeretében alkottam meg a koncepciót a volt gázgyári terület fejlesztésére az értékesnek ítélt épületek hasznosításával, és új kulturális, oktatási, szabadidős és zöldfelületi funkciók telepítésével.

(more…)